8. Spreid oefeningen

8. Spreid oefeningen in tijd

Wanneer je met nieuwe leerstof gaat oefenen, werkt het voor het onthouden van de leerstof beter als je de oefeningen spreidt in de tijd over meerdere kortere oefensessies dan als je de leermomenten in één lange oefensessie concentreert.

Kern: Oefen basisvaardigheden en –kennis op meerdere momenten in het studiejaar – Begin de les met herhaling

Meer informatie over deze bouwsteen OU-website Wijze Lessen.


Hoe kun je Moodle gebruiken om te oefening met leerstof te spreiden in de tijd?

Je onthoudt leerstof op de langere termijn veel beter als je leerstof gespreid in de tijd oefent. Wanneer je ervoor zorgt dat basisvaardigheden en – kennis op meerdere momenten in het studiejaar worden geoefend, zullen deze beter beklijven.

  • Het geven van Opdrachten waarbij eerdere leerstof aan bod komt.
  • Je kunt Moodle gebruiken om deze ‘spaced retrieval practice’ te faciliteren, door bijvoorbeeld allerlei soorten vragen te stellen, al dan niet met geautomatiseerde feedback met behulp van de activiteit Test.

Wat opvalt is dat vragen vaak betrekking hebben op leerstof die kort daarvoor is gepresenteerd en niet op reeds eerder bestudeerde leerstof. In feite hebben die vragen dan meer betrekking op het actief verwerken van leerstof (bouwsteen 5) dan op ‘spaced retrieval practice’. Het is dus aan te bevelen om in tussentijdse ‘vragen’ of ‘toetsen’ ook eerder bestudeerde stof mee te nemen. In Moodle is het mogelijk om itembanken aan te leggen en hier voor studenten automatisch een gerandomiseerde set van vragen uit te laten selecteren.

Een andere functionaliteit binnen Moodle is Les. Een les biedt onderwijsinhoud op een flexibele manier aan. Ze is opgebouwd uit een aantal pagina’s. Elke pagina eindigt met een vraag en een aantal mogelijke antwoorden. Afhankelijk van de keuze van de student wordt die naar de volgende pagina of opnieuw naar de vorige of naar nog een andere pagina gebracht. Het is dus mogelijk om adaptieve inhoud te maken en hierbinnen allerlei vraagtypen te gebruiken.   


Welke andere tools kun je gebruiken om te oefening met leerstof te spreiden in de tijd?

Tools als quizzes, een combi tussen video en quizvragen, flashcards kunnen gebruikt worden:

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

 

Terug naar het overzicht

 

 

Reacties zijn gesloten.