Over

Vanaf 2010 werd de cursus en bijbehorende website Dingen@Zuyd aangeboden. Het was een ontdekkingstijd door de web2.0-wereld. Een ontwikkeling waarbij mensen op een ander manier online samenwerken en informatiedelen. Deze basis van deze omgeving was de 21edingen van SURF (2009), die weer gebaseerd was op de 23Thing-cursus (2006) die Helene Blowers ontwikkelde voor de bibliotheek van Mecklenburg County in de VS en vertaald door Rob Coers in de cursus 23Dingen. Al de Dingen-cursussen zijn gepubliceerd onder een Creative Commons Licentie, hetgeen wil zeggen dat het werk vrij door anderen gebruikt mag worden mits de naam van de oorspronkelijke maker vermeld wordt.

Veel oorspronkelijke onderwerpen zijn inmiddels gedateerd, tijd voor actualisering. In 2016 is gestart met een nieuwe structurering waarbij didactiek als uitgangspunt is genomen. Sommige oorspronkelijke teksten zijn geredigeerd, sommige zijn helemaal vervangen, nieuwe items zijn toegevoegd. De 21edingen van SURF is niet meer online beschikbaar waardoor het onmogelijk is te verwijzen naar de de oorspronkelijke samenstellers.

Het Cluster Onderwijskundig Advies en ondersteuning van de Dienst O&O respecteert het uitgangspunt van de Dingen-cursussen om kennis open en online te delen. Daarom is deze ook kennisdeelomgeving gepubliceerd onder een Creative Commons Licentie.

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

“We encourage sharing, reuse, and remix of these materials, in whole or in part, with attribution, for non-commercial purposes”

 

Reacties zijn gesloten.