TPACK

Technological, Pedagogical And Content Knowledge

Voor een docent is het belangrijk om te weten hoe ict in te zetten in het onderwijs. Om docenten te helpen bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen is het TPACK-model een bruikbaar hulpmiddel. TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge, de specifieke deskundigheid van de docent om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de student met behulp van ict.

Het TPACK model is ontwikkeld in 2005 door 2 Amerikaanse onderwijskundige, Koehler en Mishra. Het TPACK-model beschrijft de kennis die een docent nodig heeft om ict te integreren in zijn of haar onderwijs. Om ict op een zinvolle manier in te zetten in het onderwijs, moet de docent weten hoe de vakinhoud inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt kan worden met behulp van ict en welke didactiek het leren van bepaalde onderwerpen met behulp van ict versterkt. Daarvoor is het niet alleen noodzakelijk dat een docent beschikt over afzonderlijke kennis van ict, didactiek en vakinhoud, maar juist dat hij begrijpt hoe deze kennisdomeinen – vakinhoud (Content Knowledge), didactiek (Pedagogical Knowledge) en ict (Technological Knowledge) – met elkaar samenhangen en hoe deze samenhangt met de context waarbinnen onderwijs wordt gegeven: de doelgroep van het onderwijs en de omgeving waarin deze doelgroep zich bevindt. TPACK veronderstelt dat docenten weten waardoor bepaalde leerinhouden moeilijk of makkelijk te leren zijn en hoe ict-toepassingen de studenten kunnen helpen om problemen tijdens het leerproces te overwinnen.

Op de site van TPACK Nederland is veel informatie te vinden, evenals toepassingen en onderzoeksresultaten.

TPACK in 3 minuten

<

Op digitaledidactiek.zuyd.nl kunnen docenten kennismaken met diverse onderwijstools. Het biedt de docent handreikingen op het gebied van techniek (Technological Knowledge) en didactiek (Pedagogical knowledge) hoe hij/zij zijn/haar vakkennis (Content Knowledge) effectiever kan overdragen aan en delen met de student. Docenten die hiermee hebben leren werken:

  • hebben de vaardigheid om deze tools succesvol in hun onderwijs in te zetten (Technological Knowledge);
  • weten hoe ict ingezet kan worden in hun onderwijs en welke doelen ze hiermee kunnen bereiken (Pedagogical Knowledge);
  • hebben meer mogelijkheden om bij te blijven op hun vakgebied (Content Knowledge);
  • hebben meer kennis en kunde van de context waarbinnen het onderwijs plaatsvind;
  • durven zonder angst of twijfel te experimenteren met ict-tools;

De docent kan de tools inzetten om 21st century skills in het onderwijs in te bedden (bijvoorbeeld door samenwerking en reflectie te stimuleren) of om zelf zijn 21st century skills te versterken en daarmee de kennis van zijn vak te vergroten. Dit stelt hen in staat om efficiënter en beter onderwijs te geven, dat beter aansluit op de leefwereld en de behoefte van de student.

Om concreet met TPACK aan de slag te gaan is er een TPACK-spel ontwikkeld. Dit spel kan gebruikt worden bij workshops of teamvergaderingen over de integratie van ict in het onderwijs.

TPACK, the game

Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de docent continu een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACK-model. Adviseurs ICT&O van de Dienst Onderwijs en Onderzoek van Zuyd hebben ervaring met het toepassen van het TPACK-model en kunnen sessies begeleiden waarbij docenten met behulp van het TPACK-spel ervaring opdoen in het combineren van vakinhoud, didactische werkvormen en ICT.

Wil je het spel spelen? Zij staan als spelleiders voor je klaar! Voor meer informatie mail: onderwijsvraag@zuyd.nl.

Onderstaande powerpoint geeft een idee van de inspiratiesessie die door het Cluster Onderwijskundig Advies en Ondersteuning van de Dienst O&O gegeven kan worden.

 

Eén reactie op “TPACK”

  1. […] Echt niet. Ik zeg mijn collega’s wel dat zij moeten weten wat je met leertechnolgie (de T van TPACK) kunt doen, om naast je pedagogische, didactische en inhoudelijke kennis die je als docent hebt een […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.