Blended onderwijs

Visie en ambitie Zuyd

Bij Zuyd Hogeschool ligt de focus op interactie met de student. Met blended onderwijs wordt nadrukkelijk ingezet op het gebruik van technologie als middel om de studeerbaarheid en de kwaliteit (bijv. aantrekkelijkheid) van het onderwijs te versterken. De onderstaande definitie van blended onderwijs, die ook in afgeleide vorm door SURF gehanteerd wordt, is daarom gekozen binnen Zuyd:

“Blended Onderwijs heeft tot doel het optimaliseren en verrijken van studentgerichte leerervaringen door het bewust integreren van fysieke, en online onderwijsactiviteiten, (digitale)leermaterialen en (digitale) applicaties om hiermee een vooropgesteld onderwijskundig doel – flexibel, activerend en eigentijds, verbindend onderwijs – te bereiken”(gebaseerd op Torrisi-Steel, 2011)

Zuyd streeft naar een doelgericht ontwerp van blended onderwijs om studenten meer te activeren, meer flexibiliteit te bieden en/of meer binding met studenten te creëren. Het onderwijskundige doel staat centraal bij het maken van keuzes in de optimale blend. Opleidingen geven zelf invulling aan een (bij hun eigen beroepspraktijk en studenten) passende combinatie van fysiek en online onderwijs en het gebruik van digitale leermiddelen en applicaties. De meerwaarde van het fysieke contactmoment wordt daarbij behouden of liefst nog versterkt door bijvoorbeeld een goede voorbereiding hierop online te organiseren (flipped classroom).

In onderstaande video geeft blended learning adviseur Kim Dirkx een toelichting op de definitie van blended onderwijs en de ambitie van Zuyd op het gebied van blended learning.

 

Medium impact blend

Zuyd heeft de ambitie om naar een medium impact blend te gaan.

 

Vele opleidingen bij Zuyd zijn bezig met (voorbereidingen van) het herontwerpen van hun curriculum. Door het ‘blended‘ maken van hun onderwijs beoogt men het onderwijs te actualiseren en te vernieuwen. Integratie van ict in het onderwijs speelt hierbij een centrale rol. Zie ook de Handreiking blended onderwijs.

Ook de website onderwijsontwikkeling.zuyd.nl biedt achtergrondinformatie over het thema blended learning.

Reacties zijn gesloten.