Wijze lessen

Het vergroten en versterken van digitale didactische competenties van docenten en teamleiders om daarmee actief leren van studenten te ondersteunen, is een van de doelen die we met het project ‘Actief leren met Moodle’ beogen. Een eerste stap in het bereiken van dit doel is het inspireren en ondersteunen van docenten in het gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale leeromgeving van Zuyd biedt op didactisch gebied.

In 2019 verscheen het boek “Wijze lessen. Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek” waarin wordt beschreven hoe je aan de hand van twaalf ‘evidence-informed’ instructieprincipes op een effectieve manier les kunt geven. Ook binnen het programma Succesvol Studeren wordt dit een werk vaak aangehaald.

Naar aanleiding van de publicatie van dit boek en de mogelijkheden voor toepassing binnen Zuyd is besloten, om het gebruik van leertechnologie binnen de lessen extra aandacht te geven. Dit enerzijds omdat technologie de effectiviteit van de bouwstenen te goede kan komen. Toch zijn er ook andere redenen zoals efficiëntie; het inzetten van mogelijkheden binnen Moodle kan het toepassen van de bouwstenen ook makkelijker en minder arbeidsintensief maken voor studenten en docenten. Bovendien kan het gebruik van technologie leeractiviteiten aantrekkelijker maken.

De projectgroep digitale didactiek heeft een overzicht gemaakt van Moodle-activiteiten gekoppeld aan de bouwstenen uit ‘Wijze Lessen’. We werden hierbij geïnspireerd en hebben gebruik gemaakt van de blogposts die Wilfred Rubens over dit thema publiceerde. Per bouwsteen is in kaart gebracht welke ‘best fit’ Moodle biedt om de bouwstenen te faciliteren en te versterken. Dit is aangevuld met praktijkvoorbeelden.

Per bouwsteen is kort aangegeven wat de kern van het instructieprincipe behelst en door het volgen van de hyperlink krijg je toegang tot de OU-webpagina behorende bij de wijze les. Vervolgens is aangeven op welke wijze Moodle de wijze les zou kunnen faciliteren en worden er een aantal voorbeeldsituaties geschetst. Hierbij is er steeds gelinkt naar aanvullende informatie over de betreffende Moodle-activiteit. Op die manier beschikken docenten snel over de juiste informatie om de activiteit in te zetten en is er ook een koppeling met de Moodle-cursussen [alleen toegankelijk met een Zuyd account].

Download pdf

ActiefLerenMoodle_WL

Dit document is op deze website aangevuld met andere tools dan Moodle.

We hopen hiermee dat dit een hulpmiddel en een basis vormt ter ondersteuning van docenten bij het doelgericht inzetten van de digitale leeromgeving van Zuyd.

Initiatiefnemers: Dominique Sluijsmans (betrokken tot april 2020), Evelien van Limbeek (samensteller definitieve versie), Judith van Hooijdonk (vormgeving en eindredactie)
Met bijdragen van: Frans Roovers, Angelique Cappa, Jannie Sangers, Miriam Goes

 

 

Surma, T., Vanhoyweghen, K., Sluijsmans, D., Camp, G., Muijs, D., & Kirschner, P. A. (2019). Wijze lessen: Twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. Meppel: Ten Brink.

Reacties zijn gesloten.