Bouwstenen

Per bouwsteen is kort aangegeven wat de kern van het instructieprincipe behelst en door het volgen van de hyperlink krijg je toegang tot de OU-webpagina behorende bij de wijze les. Vervolgens is aangeven op welke wijze Moodle de wijze les zou kunnen faciliteren en worden er een aantal voorbeeldsituaties geschetst. Hierbij is er steeds gelinkt naar aanvullende informatie over de betreffende Moodle-activiteit. Op die manier beschikken docenten snel over de juiste informatie om de activiteit in te zetten en is er ook een koppeling met de Moodle-cursussen [alleen toegankelijk met een Zuyd account]. Tevens is op deze website elke bouwsteen aangevuld met andere Zuydtools en externe tools.

Overzicht van de 12 bouwstenen:

 1. Activeer relevante voorkennis
 2. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie
 3. Geef voorbeelden
 4. Combineer woord en beeld
 5. Laat leerstof actief verwerken
 6. Achterhaal of iedereen het begrepen heeft
 7. Ondersteun bij moeilijke opdrachten
 8. Spreid oefening met leerstof in de tijd
 9. Zorg voor afwisseling in oefentypes
 10. Gebruik toetsing als leer- en oefenstrategie
 11. Geef feedback die aan het denken zet
 12. Leer je studenten effectief leren

Onderstaande matrix biedt een schematisch overzicht van de Moodle activiteiten per bouwsteen  [download]

Matrix_ActiefLerenMoodle_WL

Terug naar het hoofdpagina wijze lessen

 

Reacties zijn gesloten.