Herontwerpen van je module in coronatijd #corona update 16

8 juni 2020

Hanne ten Berge en Ineke Lam van Universiteit Utrecht, Onderwijs en Training, schreven een stappenplan hoe Een bestaande cursus omzetten naar een online cursus: waar begin je?. Een aantal tips uit dit artikel komen in deze bijdrage aan bod en worden gekoppeld aan de hulpmiddelen die binnen Zuyd beschikbaar zijn, zoals de ontwerpcyclus DC4E.

Zoals Ten Berge en Lam schrijven: “je start bij het omzetten wat je al hebt“. Dat is de bestaande Moodle cursus, de beschreven leerdoelen, de manier van toetsen, en de leeractiviteiten. Bedenk vervolgens wat moet een student concreet kennen en kunnen na afloop van de module? Welke aanpassingen moeten/kunnen gedaan worden nu het onderwijs grotendeels online blijft? Maak daarbij kleine stapjes. Niet alles kan meteen aangepast worden.

1. Kijk kritisch of je leerdoelen nog gehaald kunnen worden

Kunnen de leerdoelen ongewijzigd blijven? Moeten deze door de huidige omstandigheden, rekening houdend met de RIVM-maatregelen aangepast worden? Zie ook het ‘memo onderwijs na 1 september‘ [inloggen met Zuyd-account]. Is, gezien de werkdruk en thuis(werk)omstandigheden, alle leerdoelen nog echt noodzakelijk? Kijk hier voor meer informatie over (her) formuleren leerdoelen.

2. Moet toetsvorm aangepast worden?

Passen de toetsvormen nog bij de hergeformuleerde leerdoelen? Is er nog samenhang tussen leerdoelen, toetsvormen en leeractiviteiten, ook wel ‘constructive alignment’ genoemd? Is de toetsvorm, zoals een kennistoets waar surveillance bij nodig is, nog uitvoerbaar? Bij Zuyd vinden geen schriftelijke summatieve toetsen plaats via online proctoring. Er is een toetsbeleid vastgesteld n.a.v. de coronamaatregelen. Ook zijn er nadere uitgangspunten voor toetsen en praktijkonderwijs op locatie vastgesteld. Meer informatie op de Zuydnetpagina ‘corona en toetsen‘ [inloggen met Zuyd-account].
Welke toetsvorm is nu het beste om achter te komen of een student de leerdoelen heeft bereikt? In het kennisdossier op deze UU website is informatie te vinden over toetsen in een online setting, waaronder het omzetten van een kennistoets naar een toets op afstand.

3. Kies een blend

Nu het onderwijs ook na 1 september grotendeels online aangeboden wordt moet gekozen worden welke leerstof online aangeboden kan worden en welke leerstof face-to-face moet. Vooral vaardigheids-/praktijkonderwijs zal online aangeboden worden. Een grote uitdaging in het ontwerpen van blended onderwijs is het verbinden van leeractiviteiten die f2f plaatsvinden en leeractiviteiten die een student online maakt. Een goed hulpmiddel hierbij is de golfbeweging. In dit blogbericht staat een aantal voorbeelden nog van voor de coronatijd.

4. Leeractiviteiten; invulling van synchrone en asynchrone onderwijstijd

Het volgen en verzorgen van online colleges is zowel voor studenten als docenten vermoeiend en belastend. Bedenk of het zinvol is om het online hoorcollege volgens rooster synchroon vorm te geven. Bedenk per bijeenkomst wat studenten voorafgaande aan de bijeenkomst kunnen doen, wat kunnen ze samen? Waar hebben ze jou als docent voor nodig? : via een F2f online instructie of kan het ook via een online spreekuur (synchroon), wellicht kan het ook offline (asynchroon) via chat of feedback op opdrachten.

De onderwijsbijeenkomst heeft online een andere functie en indeling dan bij een regulier college. De onderstaande afbeelding van de UU geeft één manier weer waarin een min of meer ‘reguliere’ bijeenkomst eruit kan zien als je die omzet naar een online sessie. Dit kan behulpzaam zijn bij het denken over en het vormgeven van het omzetten van je onderwijs naar online

Bij een online onderwijsbijeenkomst is het nog meer dan in een f2f les belangrijk dat er een duidelijk structuur is met dito instructie. Wat is het doel van deze bijeenkomst? Wat gaan we doen? Met wie werk je samen? Hoeveel tijd heb je? Welke ondersteunende leermaterialen kan je gebruiken?

  • knip de bijeenkomst op in korte blokjes uitleg/instructie (max 10 min), zie blogbericht Didactiek tijdens een online les
  • gebruik activerende opdrachten van 5-10 minuten, bijvoorbeeld:

De Jigsaw-methode is een voorbeeld van een activiteit tijdens een online bijeenkomst. Studenten bereiden een deel van de leerstof voor, wisselen uit met studenten die dezelfde stof hebben bestudeerd en vertellen vervolgens erover in een groep studenten die allemaal een ander deel van de leerstof hebben bestudeerd.

Voorafgaand aan je onderwijsbijeenkomst kan je checken wat studenten al weten over het onderwerp. Dit kan in je Moodle doen mbv de activiteit ‘Test’. Ook tijdens een bijeenkomst kan je mbv ‘active quiz’, ‘e-voting’ of ‘real-time quiz’ studenten vragen laten beantwoorden. Meer informatie hierover bij thema 4 in de verdiepende Moodle-cursus [inloggen met Zuyd-account].

Je kunt studenten ook tijdens bijeenkomst vragen wat ze al van een onderwerp weten (‘bekend’), wat ze erover willen leren/welke vragen ze erbij hebben (‘benieuwd’), laat studenten in duo’s uitwisselen over deze twee stappen. Mogelijk beantwoorden ze dan al een deel van elkaars vragen of activeren ze voorkennis bij elkaar.

Zie ook de blogberichten Leeractiviteiten ter verdieping lesstof online onderwijs en Wat je allemaal met video kunt doen bij online onderwijs

Afhankelijk van de groepsgrootte

  • maak je gebruik van breakoutrooms
  • of werk je met een moderator (docent of student) die de chat bewaakt, vragen ophaalt of stimuleert.

Structuur

Studenten hebben juist nu veel baat bij en behoefte aan structuur. Zowel bij synchrone als asychrone online activiteiten. Maak bij een online f2f bijeenkomst bijvoorbeeld gebruik van een startdia waarbij je ook aangeeft hoe de les is opgebouwd. Ook bij een Moodle cursus is het wenselijk per week aan te geven wat de student betreffende week gaat doen, welke voorbereiding verwacht wordt, wat de inhoud van de onderwijsbijeenkomst(en) is en welke zelfstudie activiteiten er zijn. Voor een overall overzicht van een module kan het inzetten van advance organizers structuur bieden. Ook de tijdlijn van H5P Interactieve inhoud in Moodle kan behulpzaam zijn voor studenten.

Ondersteuning nodig?

  • Vraag professionals die je kunnen helpen drempels bij het ontwerpen van digitale leerarrangementen weg te nemen. Momenteel vind je via internet heel veel hulpbronnen. Ook binnen Zuyd staan collega’s klaar om te helpen. Vraag je collega om hulp, of de DLO-coach van je opleiding. Je kunt ook mailen naar onderwijsvraag@zuyd.nl | video@zuyd.nl

En onthoud: Goed online (blended) onderwijs ontwerpen kost tijd en ervaring. Wanneer we handelen in een noodsituatie moeten we elkaar niet te hoge verwachtingen opleggen; wees ook meelevend naar jezelf toe!

Zie ook de overzichtspagina met alle corona updates

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.