5. Laat leerstof actief verwerken 

5. Laat leerstof actief verwerken 

Productieve strategieën verplichten de student om leerstof actief te ‘herkneden’. De student creëert een nieuw bijproduct, zoals een verklaring, een samenvatting of een schema. Daardoor onthoudt de student meer dan door de leerstof op een meer passieve wijze te ‘consumeren’ door bijvoorbeeld alleen maar te herlezen. Actief verwerken kan individueel maar ook in samenwerking. Belangrijk is om deze strategieën op het juiste moment te gebruiken en om studenten te leren welke effectief zijn. Daarnaast is het aan de docent om onderwijsactiviteiten te ontwerpen die aanzetten tot actieve verwerking van de stof.

Kern: Laat studenten samenvattingen maken – Laat studenten leerstof verklaren aan zichzelf of anderen – Leer studenten effectieve leerstrategieën aan

Meer informatie over deze bouwsteen op OU-website Wijze Lessen


Welke Moodle-activiteiten kun je gebruiken om leerstof actief te laten verwerken?

Als je als docent een onderwerp hebt behandeld in een les of een college wil je dat studenten actief met de stof aan de slag gaan. Dat kun je doen tijdens een les maar na de les tijdens zelfstudie.  

Synchroon – tijdens de les

 • Tijdens een college daag je studenten nadat een stuk theorie is aangeboden uit om op Moodle in een Wiki met tweetallen een korte samenvatting te schrijven van de inhoud in eigen woorden of een metafoor uit te laten leggen.
 • Tijdens een college kan een docent de studenten vragen te reageren op een stelling die klaar staat in Moodle (1 van de 5 mogelijke toepassingen van een Forum). Tijdens een college kan de docent alle reacties zichtbaar maken en daar nog feedback op geven.
 • In een college gebruikt een docent een Realtime quiz waarbij studenten ‘waar’ of ‘niet waar’ kunnen antwoorden. De docent vertelt iets over een onderwerp dat is behandeld en bouwt af en toe onwaarheden in. Docent vraagt wie denkt dat het ‘waar’ of ‘niet waar’ is en laat studenten met elkaar in gesprek waarom het wel of niet waar is.

Asynchroon – na de les tijdens zelfstudie

 • Met de leeractiviteit Dagboek kunnen studenten tijdens of na de les een samenvatting geven van wat bij de les aan bod is geweest. Een docent of mede-studentkan die samenvatting lezen en er feedback op geven. Bijkomend voordeel is dat een docent indirect ook feedback krijgt op zijn eigen les omdat de docent kan zien joe de stof is verwerkt.
 • Na afloop van college kan de docent de klas in subgroepen op Moodle een Wiki laten maken met daarin de kernbegrippen van het college, de definities en hoe zaken zich tot elkaar verhouden.Hier kan als groep aan gewerkt worden en het helpt studenten enerzijds om de stof actief te verwerken en anderzijds levert het resultaat een mooie samenvatting ter voorbereiding van een toets. Een variant hierop is een mindmap. Deze is nog niet beschikbaar binnen Moodle, maar er kan wel vanuit Moodle een koppeling gemaakt worden.
 • Studenten maken als leeractiviteit in kleine groepjes of tweetallen een screencast (een video-opname van hun eigen scherm) van een bepaald onderwerp dat tijdens het college aanbod is gekomen. Deze Opdracht wordt via Moodle ingeleverd. De docent plaatst het resultaat in Moodle en geeft studenten de opdracht elkaars werk te bekijken en een waardering voor het resultaat dat de inhoud het beste weergeeft te geven.
 • Een andere mogelijkheid is studenten Online flashcards via de Hp5-module in Moodle laten maken over lastige leerstof. Deze flashcards kunnen zij met andere studenten delen. Op de voorkant zetten studenten de vraag, en op de achterkant het antwoord.
 • Met behulp van Student quiz (uitwerking volgt) studenten zélf toetsvragen laten maken. Op deze manier stuur je de student aan om de stof goed te doorgronden om een vraag te maken én antwoordalternatieven te bedenken.

Welke andere tools kun je gebruiken om leerstof actief te laten verwerken?

 • Meer over studenten zélf toetsvragen laten maken in het blogbericht: Vragen maken als leerstrategie
 • Laat studenten bloggen over verbanden tussen leerstof en hun voorkennis, zie blogbericht over weblogs.
 • En video natuurlijk.

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

 

Terug naar het overzicht

 

 

Reacties zijn gesloten.