10. Toetsing als leer-en oefenstrategie

10. Gebruik toetsing als leer-en oefenstrategie

We denken vaak na over hoe we leerstof in de hoofden van onze studenten kunnen krijgen. Minstens even belangrijk is om de leerstof ook uit het geheugen te krijgen. Studenten laten oefenen om actief informatie op te halen uit hun geheugen versterkt hun geheugen in vergelijking met passievere technieken, zoals herlezen. Studenten onthouden daardoor de leerstof beter én langer.

 Kern: Gebruik quiz als oefentoets

Meer informatie over deze bouwsteen op OU-website Wijze Lessen.


Hoe kun je Moodle gebruiken voor leer-en oefenstrategie in combinatie met toetsing?

Eigenlijk is deze bouwsteen onderdeel van Bouwsteen 5 ‘Laat de leerstof actief verwerken’. Aangezien toetsing ook binnen het hoger onderwijs een hele belangrijke plaats inneemt besteden we er extra aandacht aan. Zeker omdat we binnen Zuyd streven naar het beperken van het aantal summatieve toetsmomenten ten gunste van meer formatieve toepassing van toetsing. Door middel van het stellen van vragen (items) over eerder behandelde leerstof, bevorder je dat studenten informatie ophalen (retrieval practice).

Binnen Moodle zijn er ontzettend veel mogelijkheden om een diversiteit aan type toetsvragen te construeren en al dan niet geautomatiseerd een terugkoppeling te geven nadat studenten deze hebben beantwoord. Deze mogelijkheden zijn allemaal onderdeel van de activiteit Test. Door in het type en de vorm van toetsvragen te variëren creëer je ook afwisselende leeractiviteiten voor studenten. Bovendien kan Test heel goed gebruikt worden als voorbereidingsadvies voor een onderwijsactiviteit, waarmee studenten zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij deze leeractiviteiten gaan ondernemen. Daarnaast biedt deze ruimte mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst juist in te gaan op misconcepties of werkvormen waarin discussie en debat zorgen voor toepassing van de stof en daarmee voor een betere verwerking.

  • Een snelle analyse van de gemaakte Test kan daarbij belangrijke input vormen voor de docent; niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft betrokkenheid van studenten.
  • Het klaarzetten van ‘oefentoetsen’ met open vragen of een oefenopdracht via de activiteit Opdracht is ook een mogelijkheid om studenten meer aan ‘zelf-testing’  te laten doen. De student maakt een oefentoets, waarbij bij afronding het ‘expert-antwoord’ beschikbaar komt. Studenten kunnen hun eigen antwoord hiermee vergelijken.
  • Via de activiteit Hot question kunnen studenten zelf toetsvragen bedenken en deze kunnen door hun mede-studenten kunnen worden beoordeeld op bijvoorbeeld kwaliteit of relevantie. Hiermee creëren studenten zelf hun eigen oefentoetsen en tegelijkertijd zijn ze actief bezig met de verwerking van de stof, doordat ze nadenken over de toetsvragen.
  • Tenslotte zijn er ook mogelijkheden binnen Moodle om voor studenten Flashcards te maken. Hierbij staat op de voorkant van de virtuele kaart een vraag en aan de achterkant een antwoord. Door deze kaarten te bestuderen en in verschillende volgorde te beantwoorden, kunnen studenten de stof actief verwerken.

Welke andere tools kun je gebruiken voor leer-en oefenstrategie in combinatie met toetsing?

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

 

Terug naar het overzicht

 

Reacties zijn gesloten.