11. Effectieve feedback

11. Geef feedback die studenten aan het denken zet

Feedback is een van de krachtigste interventies om het leren van studenten te bevorderen. Het doel van feedback is om informatie te geven over waar studenten staan en ze houvast te geven bij het behalen van de leerdoelen. Het organiseren van effectieve feedback is echter complex. Als de feedback de student niet aan het denken zet en in actie brengt, is feedback ineffectief. Dan is eerst iets anders nodig.

Kern: Geef bij start leerproces directe feedback – Verwijs naar informatie ter versterking van kennis

Meer informatie over deze bouwsteen op OU-website Wijze Lessen.


Hoe kun je Moodle gebruiken om feedback effectief te laten gebruiken?

Met behulp van feedback geef je studenten houvast bij het leren en maak je duidelijk wat je van studenten verwacht. Feedback wordt dikwijls gebruikt in combinatie met anderen bouwstenen. De auteurs onderscheiden binnen deze bouwsteen meerdere typen feedback zoals succesfeedback, interventiefeedback of directe feedback). Verder kan feedback worden gegeven door de docent of andere experts (al dan niet voorgeprogrammeerd), door ‘peers’ en door de student zelf (bijvoorbeeld aan de hand van een uitgewerkt voorbeeld). Feedback en formatief evalueren gaan hand in hand. Zie ook het blog Formatief evalueren, mogelijkheden in Moodle voor meer informatie.

Je kunt met behulp van Moodle  gebruik maken van voorgeprogrammeerde feedback. Dat betekent bijvoorbeeld dat je als docent bij een Test feedback kunt inbouwen. Je geeft aan welke feedback de student moet krijgen bij een goed of fout antwoord. Bij open vragen krijgen studenten het antwoord te zien dat een docent zelf gegeven zou hebben.

Naast geschreven feedback kan je binnen Moodle ook gesproken feedback geven. Deze zogenaamde inline feedback kan alleen op een ingeleverde PDF via Opdracht worden gegeven.

Je kunt (handmatig of door Moodle) studenten aan elkaar koppelen. De ene student maakt dan een opdracht en de andere geeft feedback te geven (bijvoorbeeld voor een deadline), die vervolgens door de student weer wordt verwerkt. In Moodle gebruik je hiervoor de activiteit Workshop. Het vergt de nodige voorbereiding om dit proces van geven en ontvangen van feedback in te regelen. Belangrijk bij peerfeedback is dat studenten hier wel op voorbereid moeten worden.

(Peer)feedback kan ook georganiseerd worden in Moodle. Moodle kent verschillende type fora.  Naast het standaard forum waarbij iedereen een discussie kan starten en kan reageren is het ook mogelijk een Forum zo in te stellen dat studenten verplicht zijn een bijdrage te leveren.


Welke andere tools kun je gebruiken om feedback effectief te laten gebruiken?

 

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

 

Terug naar het overzicht

Reacties zijn gesloten.