Leerdoelen & -technologie op basis van Bloom

De leertechnologieën die op deze website zijn beschrijven zijn ingedeeld volgens de niveaus van Bloom.

Indeling van de hier beschreven leertechnologieën volgens de 6 niveaus van Bloom:

Overige (didactische)categorieën:

Bij het ontwerpen van blended onderwijs kies je bij voorkeur op basis van leerdoelen een toepasselijke technologie.

Een leerdoel beschrijft welk specifiek doel (kennis, houding en/of vaardigheden) men nastreeft. Door een actieve werkwoordsvorm in een geformuleerde leerdoel te gebruiken is het mogelijk nauwkeurig te beschrijven wat de lerende kan laten zien of uitvoeren na het volgen van een een module of één of meerdere leeractiviteiten. De gereviseerde taxonomie van Bloom koppelt het cognitieve proces aan de kennisdimensie. Didi Joppe heeft met toestemming Bloom’s Digital Taxonomy vertaald. Op onderwijsontwikkeling.zuyd.nl staat een toelichting op Bloom’s taxonomy.

Ook de typering leertechnologie van Wilfred Rubens biedt aanvullende informatie.

Reacties zijn gesloten.