12. Effectief leren

12. Leer je studenten effectief leren

Als docent kun je de voorgaande elf bouwstenen gebruiken om je lessen effectiever, efficiënter en aangenamer te maken, maar er zijn ook veel handvatten die studenten helpen om zélf hun leren op een efficiënte, effectieve en aangename wijze te organiseren. Leer je studenten hoe ze hun eigen leren kunnen plannen, monitoren, evalueren en bijsturen en welke leerstrategieën ze het beste kunnen gebruiken wanneer ze zelfstandig aan het studeren zijn.

Kern: Leer studenten effectieve leerstrategieën aan -Koppel leerstrategie aan concrete inhoud

Meer informatie over deze bouwsteen op OU-website Wijze Lessen.


Hoe kun je Moodle gebruiken voor effectief leren?

Online leren neemt een steeds groter omvang aan in het leerproces van studenten. Studenten moeten leren om gebruik te maken van leertechnologie. Hiervoor is de Startmodule Digitale Leeromgeving voor studenten gemaakt. Online leren betekent op eigen tijd en tempo leren, dit vergt veel van motivatie en zelfdiscipline van de student. In de Startmodule wordt kort de digitale leeromgeving van Zuyd toegelicht. Tevens is er aandacht voor effectieve leerstrategieën en tips om succesvol te studeren.

In Moodle is het ook mogelijk om de voortgang van studenten te monitoren. Deze toepassing kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij studievoortgangsgesprekken met studenten. In Moodle heet dat Activiteitvoltooiing. Het werken met activiteitsvoltooiing is een vorm van zelfgestuurd leren. Dit is een belangrijke vaardigheid voor de student. Zelfgestuurd leren zorgt ervoor dat de student bijvoorbeeld zijn eigen studie (cursus) kan plannen, zichzelf kan overhoren, zijn leerproces kan monitoren en indien nodig, kan bijsturen. Door het mogelijk te maken dat een student onderdelen kan afvinken, houdt een student overzicht over zijn eigen leerproces en kan ook een student motiveren om onderdelen te maken. Daarmee ondersteund zelfgestuurd leren actief leren.

Mahara, het portfolio dat aan Moodle gekoppeld is, kun je studenten gestructureerd laten reflecteren op geoefende leerstrategieën. Meer hierover in de basiscursus Mahara,


Welke andere tools kun je gebruiken voor effectief leren?

 

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

 

Terug naar het overzicht

 

Reacties zijn gesloten.