Online verbonden #corona update 15

14 juni 2020

Kennismaking eerstejaars studenten

De introductie van eerstejaars zal anders gaan dan voorgaande jaren. Gelukkig lijkt er ook wat ruimte te komen voor fysieke ontmoeting, op anderhalve meter natuurlijk. Toch zal een gedeelte ook nog online gebeuren. Deze menukaart van L&D consultant Margriet Ackermann kan als inspiratiebron dienen voor online kennismaking.

Meer inspiratie nodig? Op de website van Radboud Teaching and Learning Centre vind je meer werkvormen voor online kennismaking en binding. Zie ook deze leuke Energizers online, wat te denken van de toilet paper freak? šŸ™‚

Rutger Kappe, lector Studiesucces Inholland onderscheidt in zijn bijdrage op LinkedIn vier vormen van binding en geeft voorbeelden ter inspiratie.

1.Formele sociale binding

 • Maatjes: koppel eerstejaars aan hogerejaars
 • Peer2peer coaching: studievaardigheden, een luisterend oor, helpen bij praktische zaken en doorverwijzen
 • Intro: loop in kleine groepjes door het gebouw
 • Kleine werkgroepen (4-8 studenten): wissel de samenstelling veelvuldig zodat men snel met iedereen werkt
 • SLB: investeer in frequente, korte (online) individuele gesprekken; organiseer (online) inloopspreekuur. Op Zuydnet is een pagina beschikbaar met informatie over de verschillende mogelijkheden en zijn tips en tricks voor online coaching

Zie ook de tips in het artikel van SURF over online binding tijdens de introductie.

2.Informele sociale binding

 • In kleine groepen kennismaken voor het studiejaar begint
 • ‘Social hour’ opnemen in het rooster

3.Formele academische binding

 • Startende studenten nu al online op de hoogte stellen over hoe de start van hun studiejaar eruit gaat zien, zie start.zuydnet.nl
 • Gesprek organiseren over bijvoorbeeld het vertrouwen in de start van de studie
 • Zomerscholen om deficiĆ«nties weg te werken
 • Nieuwe studenten alvast de mogelijkheid bieden een eerstejaars vak te volgen
 • Verhogen van aantal online contactmomenten tussen docenten en eerstejaars studenten
 • Structuur en duidelijkheid versterken door een basis weekrooster
 • Meer (online) monitoring van het studiegedrag (via Moodle) en pro-actieve begeleiding van studenten

4.Informele academische binding

 • Samen eten: studenten en docenten
 • Online speeddaten met docenten

Online socialisatie

Na een eerste kennismakingsronde ben je er niet. Net zoals in de ‘normale onderwijssituatie’ gaat samenwerken niet vanzelf, dat geldt ook voor het proces van online samenwerken. In een online situatie is nodig om hier nog meer expliciet aandacht aan te besteden. Gilly Salmon laat in haar Five Stage Model de stappen laat zien om een klimaat te creĆ«ren om samenwerken te bevorderen. Op ons blog onderwijsontwikkeling.zuyd.nl hebben we hier al vaker aandacht aan besteedt. In deze bijdrage staan per stap voorbeelden uitgewerkt hoe dit model vorm kan krijgen in een module. In haar 2e stap beschrijft zij het belang van online socialisatie. Online contact kan zowel asynchroon via chat of forum, maar ook synchroon via videocommunicatie (en ook chat). Hierbij is het ook belangrijk dat je als docent online zichtbaar bent in de online leeromgeving.

Groepsdynamica

EDLAB van de UM heeft een aantal video’s gemaakt met tips om studenten aan te moedigen samen te werken. Deze tips sluiten aan bij de vijf stappen van Gilly Salmon.

 1. Zorg voor duidelijke, gestructureerde informatie in je online cursus
 2. Organiseer de communicatie, zoals via fora of via videocommunicatie (Teams)
 3. Leer elkaar kennen (aanvulling op de virtuele menukaart, zoals ‘waar was je laatste vakantie?’, ‘laatste foto op je telefoon’., …)
 4. Bouw aan vertrouwen, dit is afhankelijk van de groepsgrootte. Zorg dat je beschikbaar en zichtbaar bent voor de groep.
 5. Stimuleer betekenisvolle groepsdiscussie door verdiepende vragen te stellen.
 6. Weet hoe en wanneer je als docent een interventie pleegt. Dit is afhankelijk van de groepsfase (forming, storming, norming, performing).

Tip: Als het online samenwerken belangrijk is formuleer dan leerdoelen die gericht zijn op interactie en samenwerken.

Online interactie

Op vele websites vind je allerlei tips over online interactie tussen docent en student. De Hogeschool Utrecht heeft een aanpak geformuleerd, waarbij de eerste stap gebaseerd is op het werk van Irene van der Spoel van de website TodaysTeachingTools.

 1. Denk aan basisvoorwaarden; is iedereen letterlijk online verbonden?
 2. Geef aan hoe de communicatie verloopt
 3. Stel makkelijke en veilige vragen
 4. Noem selectief namen en geef complimenten
 5. Bouw interactieve elementen in
 6. Zorg voor communicatie in kleine groepen

Zie ook de tips over online ā€˜verbondenā€™ blijven van Hogeschool Rotterdam. De webinar van SURF over interactie met studenten heeft ook een aantal nuttige tips opgeleverd, zie deze terugblik.

Breakout rooms

De groepsinteractie is mede afhankelijk van de groepsgrootte. Met de tools die Zuyd heeft om online lessen te verzorgen (Teams) is het ook mogelijk om met breakout rooms in kleinere groepen online samen te werken.In de Moodle cursus Tools Online Lesgeven [inloggen met Zuyd account] vind je instructies voor het organiseren van breakout rooms. Ervaring van opleidingen die al op deze manier werken is om de groepsgrootte voor breakoutrooms te beperken tot max 7-8 personen.

Wees zichtbaar

Contact is persoonlijk. Kies daarom voor jouw eigen manier, voor activiteiten die bij jou passen en je doelgroep. Leuk en heel waardevol, is om zoals een docent van Hotelschool deed: wekelijke een start-van-de-week-vlog en terugkijk-op-de-week-vlog te maken. Als je hier ongemakkelijk bij voelt, doe dat dan niet. Het organiseren van een online koffie-uurtje met een groep of een student even bellen om te vragen hoe het is, wordt ook heel vaak gedaan. Dit wordt heel erg gewaardeerd door studenten. Een spontane fysieke ontmoeting zit er nu even niet. Nu het onderwijs op afstand is. is het niet anders dan online contacten te plannen. Het belangrijkste is zichtbaar te zijn, zowel asynchroon als sychroon.

Zie meer over online binding hetblog van Wilfred Rubens over binding bij online leren en de informatie via SURF community ‘Vraagbaak Online Onderwijs’.

Ondersteuning nodig?

 • Vraag professionals die je kunnen helpen drempels bij het ontwerpen van digitale leerarrangementen weg te nemen. Momenteel vind je via internet heel veel hulpbronnen. Ook binnen Zuyd staan collegaā€™s klaar om te helpen. Vraag je collega om hulp, of de DLO-coach van je opleiding. Je kunt ook mailen naar onderwijsvraag@zuyd.nl | video@zuyd.nl

En onthoud: Goed online (blended) onderwijs ontwerpen kost tijd en ervaring. Wanneer we handelen in een noodsituatie moeten we elkaar niet te hoge verwachtingen opleggen; wees ook meelevend naar jezelf toe!

Zie ook de overzichtspagina met alle corona updates

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.