Angelique Cappa

 

 

angelique.cappa@zuyd.nl

 

 


 

 

 

“Everthing should be as simple as possible, but not simpler!”- Albert Einstein

Docenten, leidinggevende, beleidsmedewerkers en adviseurs in het onderwijs moeten zich altijd blijven ontwikkelen. In een onderwijsorganisatie gaat het steeds meer om het vermogen om te (blijven) leren, zodat de mensen initiatieven nemen voor vernieuwingen die ze weten uit te bouwen en te integreren in hun werksituatie. Het leren en de vernieuwingen waar we mee moeten werken vind ik altijd weer spannend. Als docent Verpleegkunde vond ik het altijd inspirerend om te zien hoe mensen leren en groeien, hoe men zelfreflectie toepast en hoe men de technologie moet gaan toepassen. Ik heb als docent altijd gezocht naar de juiste mogelijkheden om het leren en het geleerde te kunnen toepassen met technologische aspecten. Deze aspecten heb ik zeker toegepast in mijn lessen medisch rekenen. In het verleden natuurlijk nog heel summier, zoals het toepassen van een quiz aan het einde van het hoorcollege of werken met een rekenapp. In het begin is het leuk om te gebruiken zonder je vragen te stellen over het doel of het effect van de tool.

Naast het docentschap ben ik ook 12 jaar lang key-user Blackboard geweest van de opleiding Verpleegkunde en ik vond het interessant om nieuwe leertechnologie te verkennen en deze ook te implementeren. Wat me toen en nu ook nog steeds bezig blijft houden zijn verschillende vragen. Ik noem ze levensvragen; wat is het doel van de tool of het instrument, wat willen we bereiken, past die tool of instrument wel eigenlijk bij deze leermethode? Het is een uitdaging om mensen enerzijds te enthousiasmeren en ermee te laten werken zodat het iets eigens van ze wordt. En anderzijds is het van belang om de levensvragen te beantwoorden zodat het onderwijskundig en didactisch verantwoord is.
Om dit te bewerkstelligen moet je een cultuurverandering teweeg brengen zodat de manier van werken anders wordt. Zulke processen vind ik super om te begeleiden en mensen te coachen, zeker als het resulteert in vruchtbare elementen voor de student en de docent. Ik vind het hartstikke leuk om mensen te verbinden, te enthousiasmeren, te verbinden, te coachen en advies te geven.
Ik had 12 jaar geleden nooit gedacht dat ik het pad van onderwijs en ICT zou bewandelen, laat staan dat ik organisaties of mensen zou gaan ondersteunen en inspireren bij het invoeren, ontwikkelen en gebruiken van technologische aspecten.

Sinds 16 februari 2018 werk ik als onderwijskundig adviseur bij de Dienst Onderwijs en Onderzoek en mijn aandachtsgebieden zijn onder andere: de nieuwe Digitale LeerOmgeving Moodle, digitaal toetsen en Programma Succesvol Studeren. Daarnaast ben ik lid van Centrale MedezeggenschapsRaad.

Reacties zijn gesloten.