2. Geef duidelijke instructies

2. Geef duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie 

Besteed voldoende tijd aan duidelijke, gestructureerde en uitdagende instructie. Als studenten niet begrijpen wat er geleerd moet worden, wordt leren lastig. Afgebakende lesfasen en doelen brengen structuur. Uitdagende doelen en een snel lestempo in een warm leerklimaat motiveren je studenten.

Kern: Afgebakende lessen bieden structuur – Stel uitdagende doelen – Warm leerklimaat motiveert

Meer informatie over deze bouwsteen op OU-website Wijze Lessen


Hoe kun je Moodle  gebruiken om duidelijke en gestructureerde instructie te geven?

Een goed ingerichte leeromgeving kan de student een goed overzicht geven van hem of haar te wachten staat en wat er van hem verwacht wordt. Binnen Moodle zijn er een aantal mogelijkheden die je als docent kunnen ondersteunen bij het bieden van deze structuur, zoals een Zuyd-template, een activiteit om een tijdlijn voor studenten te maken. Het is daarbij wel belangrijk dat de student ook meegenomen wordt in de structuur van de cursus. Voor ons kunnen bepaalde keuzes hierin heel voor de hand liggend zijn, maar dat hoeft nog niet zo te zijn voor beginnende studenten. Besteed dus ook tijd aan het rondleiden van de student binnen de leeromgeving.

  • Studenten hebben behoefte aan duidelijkheid en baat bij een goede structuur. Zeker in een digitale leeromgeving is een uniforme structuur waarin leerdoelen, toetscriteria, leeractiviteiten, instructies en opdrachten duidelijk vermeld staan essentieel. Daarnaast spaart je als docent een hoop tijd doordat onduidelijkheid vragen bij studenten oproept. Zuyd heeft daarom een Moodle template die bij goed gebruik herkenbaar is voor studenten zodat zij minder hoeven te zoeken in de leeromgeving. Daarnaast is deze structuur beschreven in het stijlboek. Zeker bij online onderwijs is het belangrijk helder en expliciet te communiceren over de bedoeling van een opdracht. Bij face-to-face is onderwijs kan een docent sneller corrigeren bij ‘ruis’. De meeste leeractiviteiten zijn per week gestructureerd. Geef per week aan: ‘wat gaan we doen’, ‘zo bereid je je voor’, ‘dit gaan we doen tijdens de bijeenkomst(en)’, en dit zijn de zelfstudieopdrachten.
  • Met de optie Tijdlijn van H5P Interactieve inhoud is het mogelijk om een tijdsplanning visueel te maken voor studenten zodat zij weten wanneer ze wat moeten doen, dit is behulpzaam bij hun planning.
  • Voor elke Moodle-activiteit staat standaard de activiteitsvoltooiing aan. Dit is een vakje dat achter de betreffende activiteit staat en dat door de studenten aangevinkt kan worden als ze een bepaalde activiteit hebben voltooid, bijvoorbeeld de lesvoorbereiding hebben gedaan voor les X. Hierdoor kunnen studenten sneller zien wat ze hebben afgehandeld, dit is behulpzaam bij hun leerproces.
  • Een schematisch overzicht (een zogenaamde advance organizer) van bijvoorbeeld alle onderwerpen in een blok die behandeld gaan worden in relatie tot elkaar, kunnen erg behulpzaam zijn bij het overzicht bieden. Daarnaast bieden zij vaak ook begrip bij studenten over waarom bepaalde onderwerpen bestudeert moeten worden. Binnen Moodle is er geen hulpmiddel om zo’n weergaven te maken, maar dit kan met pen en papier (en dan een foto maken) of met software als PowerPoint of Paint. Zo’n schematische afbeelding kan als afbeelding toegevoegd worden in een label, pagina of boek (Moodle bron).
  • Natuurlijk is het naast structuur bieden heel belangrijk om een warm leerklimaat te creëren. Ook als docent betekent dit dat je zichtbaar moet zijn in de Moodle cursus. Niet alleen door actief in een cursus te zijn maar ook het plaatsen van je profielfoto draagt bij aan de relatie (herkenbaarheid en vindbaarheid). Daarnaast vergt online leren andere vaardigheden dan face-to-face leren. Je zult de student hierin moeten begeleiden, niet alleen tijdens een module maar het liefst geïntegreerd in het curriculum zodat de student vanaf leerjaar 1 stap voor stap leert om ook online te studeren. Meer hierover kun je lezen in de Startmodule.

Welke andere tools kun je gebruiken om duidelijke en gestructureerde instructie te geven?

Vraag of maak schematische samenvattingen van je module of les met behulp van advance organizers. Hiervoor kun je korte video’s, podcasts, infographics, mindmaps of gewone schriftelijke samenvattingen voor gebruiken.

 

Wat je allemaal met video kunt doen.

Zie ook themapagina over video

 

 

(Peer)tutoring is ook belangrijk voor het geven van duidelijke instructies. Met behulp van diverse videocommuncatietools (Teams, Skype, etc) kan een online vragenuurtje vorm krijgen.

Een handig document dat behulpzaam kan zijn bij het structuren van je onderwijs is Ontwerpen met modellen (Gerard van den Boom, OU, 2011)

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

 

Terug naar het overzicht

Reacties zijn gesloten.