1. Activeer voorkennis

1. Activeer relevante voorkennis

Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert. Herhaal op een actieve wijze de voorkennis die de student nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen. Zo geef je meteen een kapstok om nieuwe leerstof te verbinden aan de eerder geleerde leerstof en richting te geven aan het verdere verloop van je les. Nieuwe informatie onthoud je immers beter wanneer ze kleeft aan voorkennis. Organiseer die nieuwe leerstof ook binnen een abstract, algemeen en omvattend kader.

Kern: Nieuwe kennis wordt beter onthouden – Herhaal op actieve wijze de voorkennis – Bied een kapstok om nieuwe stof te verbinden

Meer informatie over deze bouwsteen op OU-website Wijze Lessen.


Welke Moodle-activiteiten kun je gebruiken om voorkennis te activeren?

Door studenten te vragen met een korte quiz of poll kom je te weten wat studenten al weten of hoe ze over een onderwerp denken. In Moodle zijn hiervoor verschillende activiteiten te gebruiken. Deze zijn ook op verschillende manieren in te zetten: voor de (online) bijeenkomst (asynchroon)  of tijdens de (online) bijeenkomst (sychroon).

Synchroon – tijdens de les 

  • Met de Realtime quiz kan je tijdens je les studenten ‘realtime’ multiple choicevragen stellen. De vragen kan je van te voren klaar zetten. Studenten hebben 30 seconden om de vragen te beantwoorden en krijgen meteen feedback (goed of fout). Je kunt deze optie ook gebruiken door de vragen aan Moodle-groepen te stellen zodat zij onderling beargumenteren  wat het antwoord is op de vraag. Dit kan ook met de Active quiz, een doorontwikkeling van de Realtime quiz. Er zijn meer vraagtypes zoals meerkeuzevragen met een of meerdere antwoorden, open vragen, matchingsvragen, maar ook hotspotvragen mogelijk en ook de tijdsduur van de vragen is instelbaar. De resultaten kunnen met of zonder feedback tussendoor of aan het eind worden getoond aan de studenten.
  • Ook de activiteit E-voting kan gebruikt worden om voorkennis te activeren of te checken of de literatuur die bestudeerd is begrepen is. Ook met deze activiteit worden meerkeuzevragen aan (een groep) studenten voorgelegd. Via hun telefoon kunnen zij de vraag beantwoorden. Vervolgens wordt getoond wat het goede antwoord is en wordt de score getoond. Indien nodig geeft de docent nog een korte toelichting op de inhoud.

Asychroon – tijdens zelfstudie

  • Studenten kan je ook vooraf aan de bijeenkomst vragen laten beantwoorden via de activiteit Test. Het voordeel van deze activiteit is dat je deze kan voorzien van automatische feedback. Indien je een tijdstip koppelt aan het uitvoeren van de test, bijvoorbeeld 24 uur voor de bijeenkomst dan kan je als docent de resultaten bekijken en tijdens de bijeenkomst ingaan op de onderdelen waar studenten moeite mee hadden. Met de activiteit ‘test’ kun je ontzettend veel verschillende lesactiviteiten vormgeven. Ben je hierin geïnteresseerd? Kijk dan eens in het thema 4 Toetsen (formatieve evaluatie) in Verdiepende Moodle-cursus voor docenten.
  • Via een Forum kan je studenten stimuleren vragen te formuleren over onderdelen die studenten lastig vonden van de zelfstudie-opdrachten. Als docent kan je tijdens de les deze vragen bespreken.

Welke andere tools kun je gebruiken om voorkennis te activeren?

Voor afnemen test dag voor de les of aan begin van bijeenkomst:

Om studenten te laten inventariseren wat zij al weten over het te bespreken onderwerp:

Meer informatie op het blog van Wilfred Rubens

Terug naar het overzicht

Reacties zijn gesloten.